MeerWaardeWERKEN AAN WELZIJN

023 - 569 88 88

Maatschappelijke vraagstukken vragen om vernieuwing

De wereld om ons heen verandert continu. Onze afdeling beleid & innovatie houdt de trends en ontwikkelingen in de gaten en ontwikkelt nieuwe dienstverlening als dat nodig is. Bij MeerWaarde stimuleren we ondernemerschap. Dat betekent dat we je inspireren om kansen in het werk te signaleren en samen met de adviseur beleid & innovatie nieuwe dienstverlening te ontwikkelen of bestaande dienstverlening door te ontwikkelen. We betrekken hier inwoners, vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en samenweringspartners bij. En gaan op zoek naar financiers in de vorm van fondsen of het bedrijfsleven.

Voorbeelden van vernieuwingen/innovaties zijn:

  • FamilieMaatjes, op maat gemaakt concept gebaseerd op Buurtgezinnen.
  • #Gaatie? om het mentaal welzijn van jongeren te verbeteren.
  • GGZ in de wijk, een nieuw samenwerkingsverband rondom inwoners met psychische kwetsbaarheid.
  • MatchMentor Pro, een project waarbij we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toekomstperspectief bieden.
  • Bemiddeling van moeilijk matchbare groepen en nieuwe (groepen) mensen naar vrijwilligerswerk.
  • Community Organization, versterken van het sociale netwerk in een nieuwe woonvorm voor statushouders, jongeren en spoedzoekers.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
sollicitatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384