MeerWaardeWERKEN AAN WELZIJN

023 - 569 88 88

Meer informatie

Wil je werken bij MeerWaarde als sociaal werker met expertise sociaal raadsliedenwerk? Neem dan contact op met Els van der Jagt via els.vanderjagt@meerwaarde.nl.

Sociaal werker met specialisatie sociaal raadsliedenwerk

“Als sociaal raadsman help ik mensen uit kwetsbare groepen die problemen hebben en niet weten hoe ze die moeten aanpakken. Dat kunnen financiële problemen zijn, maar dat kunnen ook problemen op andere leefgebieden zijn."

Kijk hier naar het filmpje van Erik, sociaal werker met specialisatie sociaal raadliedenwerk

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
sollicitatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384