MeerWaardeWERKEN AAN WELZIJN

023 - 569 88 88

Aanmelden

Bel of mail
Nelleke van Wonderen
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
023 – 569 88 83

BuurtBemiddeling: je hoeft geen mediator te zijn

Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan als vrijwilliger bij BuurtBemiddeling.

Voordat je als bemiddelaar aan de slag gaat, volg je een training Buurt-Bemiddeling. Aan de opleiding zijn geen kosten verbonden. Onze buurt-bemiddelaars werken in tweetallen en proberen de buren die overlast van elkaar ervaren gezamenlijk om de tafel te krijgen. Ze begeleiden het gesprek, spelen niet voor rechter en vellen geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
sollicitatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384