MeerWaardeWERKEN AAN WELZIJN

023 - 569 88 88

Informatie

MeerWaarde wordt in deze procedure ondersteund door het executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over MeerWaarde, de Raad van Toezicht, de specifieke RvT-positie of de procedure kunt u contact opnemen met Jantien Plooij, senior partner bij Colourful People (06-18 40 38 05 of mail j.plooij@colourfulpeople.nl.

De reactietermijn voor deze positie sluit op 4 december 2023. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 21 december 2023. De beoogde benoeming staat gepland in januari 2024.

MeerWaarde zoekt lid Raad van Toezicht

Ben jij die toezichthouder die nét andere perspectieven aanreikt? Of heb je (nog) geen ervaring als toezichthouder, maar wel bestuurlijke of andere uitgebreide (werk)ervaring en ligt de welzijnssector je na aan het hart? Wil je je inzetten voor een organisatie die mensen ondersteunt wanneer zij even niet op eigen kracht verder kunnen? Vind je het leuk om complexe zaken op een vernieuwende manier te benaderen? Dan zijn wij op zoek naar jou als Lid Raad van Toezicht van MeerWaarde

Over MeerWaarde

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer die wil voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere of langdurige hulp. MeerWaarde helpt mensen hun eigen kracht te ontwikkelen en te versterken. Tegelijkertijd stimuleert zij mensen om zich maatschappelijk in te zetten en faciliteert initiatieven hiertoe. Zo draagt MeerWaarde bij aan een sociale omgeving die tot steun is voor mensen die dat (even) nodig hebben.
In de visie van MeerWaarde staat de inwoner centraal. De inwoner die zelf in staat is om bij te dragen aan zijn welzijn in de sociale omgeving waarin hij actief is en ook steun kan putten uit die omgeving. Door inwoners met elkaar te verbinden, te activeren en te stimuleren stelt MeerWaarde hen in staat hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. MeerWaarde versterkt sociale netwerken door inwoners te stimuleren maatschappelijk actief te zijn. MeerWaarde werkt intensief in het lokale sociaal domein samen.

MeerWaarde is op uiteenlopende vakgebieden in het sociaal werk actief: kinderwerk, jongerenwerk, ouderenwerk, (jeugd)maatschappelijk werk, buurtbemiddeling, sociaal raadslieden werk, sociaal makelen, vrijwilligerscentrale en maatschappelijk betrokken ondernemen. De organisatie telt zo’n 100 medewerkers en circa 350 vrijwilligers.

De kernwaarden van MeerWaarde zijn betrokken, betrouwbaar, nieuwsgierig, toegankelijk, lef en professioneel. De begroting bedraagt een kleine € 7 miljoen. MeerWaarde kent een Raad van Toezicht model. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die de statutaire eindverantwoordelijkheid draagt en rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt vijf leden. Per 1 januari 2024 ontstaat in de Raad van Toezicht een vacature vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden. De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid.

Over jou als nieuw lid van de Raad van Toezicht van MeerWaarde

In deze tijd van snelle veranderingen, zoals op het gebied van digitalisering en maatschappelijk debat, streven wij er bij MeerWaarde naar om altijd aansluiting te vinden bij de mensen voor wie wij werken. Dit betekent dat we diversiteit aan perspectieven in onze samenstelling van groot belang achten. Om onze RvT nog veelzijdiger te maken, zijn we op zoek naar een lid dat behoort tot de jongere generatie (<40 jaar) en zich thuis voelt in een multiculturele samenleving. Je kunt op een voldoende abstractieniveau meedenken over de uitdagingen van MeerWaarde, denkt in innovatieve oplossingen, maar houdt voldoende afstand als toezichthouder. Kennis van de regio of een sterke binding hiermee is een pre. Ook ervaring en/of kennis van ondernemerschap en digitalisering zijn gewenst. Kennis van ontwikkelingen in het sociaal domein, in het algemeen, en in het sociaal werk, in het bijzonder, is eveneens een pluspunt.

Over jou:

 • Je hebt een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de samenleving, in het bijzonder aan de welzijnssector.
 • Je hebt een nieuwsgierige en waarderende houding.
 • Als je nog geen ervaring hebt als toezichthouder, maar wel werk- of levenservaring hebt in de welzijnssector, voel je dan van harte uitgenodigd om te solliciteren!
 • Je brengt unieke talenten, expertise en vaardigheden in bij een team van individuen die elk hun eigen bijdrage leveren, maar ook gezamenlijk streven naar de waarden van MeerWaarde.
 • Je hebt een verbindende houding; het streven naar verbinding op diverse niveaus is cruciaal voor deze functie.
 • Je reflecteert op je eigen handelen en dat van de gehele Raad van Toezicht.
 • Indien nodig durf je af te wijken van de gebruikelijke paden.
 • Je vertegenwoordigt de diversiteit van de samenleving met je culturele/etnische achtergrond en voegt daarmee je eigen perspectief toe aan de raad.
 • Je verrijkt de gesprekken met jouw invalshoek en perspectief.
 • MeerWaarde en daarmee de Raad van Toezicht, hechten waarde aan een zo breed en divers mogelijke samenstelling op het gebied van gender, leeftijd, culturele achtergrond en specifieke expertise. Gezien de locatie waar MeerWaarde actief is en de huidige samenstelling van de raad, heb je een voorsprong als je een band hebt met de gemeente Haarlemmermeer en omgeving.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder in lijn met recente ontwikkelingen in governance. De raad is tevens werkgever van de bestuurder, toetst besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De raad fungeert als klankbord en keurt, indien de statuten dat voorschrijven, besluiten goed. Zowel intern als extern vervult de raad een ambassadeursrol, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de buitenwereld. Een goede raad kan schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankborden, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand, en kan stevigheid en toegankelijkheid combineren. Leden van deze raad van toezicht ontvangen een vergoeding van € 4000 per jaar.
De kernwaarden van de Raad van Toezicht zijn gerelateerd aan de kernwaarden van de organisatie en aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad:

 • Betrokken bij de maatschappelijke opgave van MeerWaarde
 • Toegankelijk, Zichtbaar en Aanspreekbaar
 • Onafhankelijk: De Raad van Toezicht stelt zich onafhankelijk en boven alle partijen op
 • Vertrouwen: De Raad van Toezicht handelt vanuit vertrouwen in de (be)sturing van de organisatie
 • Collegiaal: De Raad van Toezicht is als geheel verantwoordelijk voor het invullen van de toezichtrollen. Besluiten worden collegiaal genomen en kunnen worden voorbereid in commissies (zoals de remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie kwaliteit)
 • Transparant: De Raad van Toezicht is transparant in woord en geschrift en in zijn handelen.
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • Prestaties van de organisatie
 • Werkklimaat en kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
 • Functioneren van de bestuurder
 • Belangrijke externe ontwikkelingen
 • Relatie met belangrijkste stakeholders en externe reputatie
 • Statutair voorgeschreven taken
 • Betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de welzijnssector in het bijzonder
 • Algemene toezichthoudende kwaliteiten, met een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Ruime kennis van gemeentelijke politiek en lokaal bestuur
 • In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding zowel binnen de raad als met de raad van bestuur, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als MeerWaarde stellen
 • De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn de audit-, remuneratie- en kwaliteitscommissies actief. Een goede raad bestaat uit complementaire leden, zowel qua inhoud als stijl; ze gaan op een positief kritische wijze met elkaar om en dragen graag collectief bij.

Over de sollicitatieprocedure

Procedure
MeerWaarde wordt in deze procedure ondersteund door het executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over MeerWaarde, de Raad van Toezicht, de specifieke RvT-positie of de procedure kunt u contact opnemen met Jantien Plooij, senior partner bij Colourful People (06-18 40 38 05). U kunt uw interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) in te sturen via de website van Colourful People. Een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens is vanzelfsprekend gegarandeerd.

Planning
De reactietermijn voor deze positie sluit op 4 december 2023. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 21 december 2023. De beoogde benoeming staat gepland in januari 2024.


(nieuws, 16 november 2023)

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
sollicitatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384